logo
logo

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KAPALI SPOR SALONU

Yapı bütünü, kampüs tasarım kurgusu bakımından süreklilik içermenin yanı sıra kütle plastiği olarak diğer yapılardan ayrışarak çekim merkezi olma niteliğini taşır.

Kampüs master plan tasarım kurgusu oluşturulurken Kapalı Spor Salonu Yapısı’nın kampüs içi kullanımın yanında kampüs dışı kullanıma da fırsat vererek üniversitenin dışa dönük çehrelerinden birini oluşturması hedeflenmiş, bu sebeple kampüs içerisindeki konumu üniversite dışından gelen kullanıcı ile üniversitenin diğer yapıları arasındaki ilişkiyi sınırlandıracak biçimde belirlenmiştir. Yapı kampüs içinde ana alle omurgasına takılarak bisikletli ve yaya kullanıcıyı, kampüs dışında ise özel bir giriş-çıkış kurgusu ile kentliyi davet eder. Micro ölçekte sirkülasyon rotaları incelendiğinde de kullanıcı kimliklerinin yapıya giriş-çıkışlarda ayrıştırıldığı okunur.

Ana basketbol sahası üniversiteler arası ve profesyonel müsabakaların tamamına izin verecek standartlarda tasarlandığından yapı plastiğinin çekim merkezi olma niteliği, fonksiyonel bağlamda kente değin yayılır.

Kampüs ana tasarım kararlarından biri olarak belirlenen topografya ilişkisi bu yapıda da irdelenmiş ve yapının alternatif kotlarında yer alan farklı fonksiyonlarına birçok giriş yaratılarak özellikle belirli dönemlerde yoğun kullanımı öngörülen kapalı spor salonunun sirkülasyon yoğunluğunu hafifletmek, kullanıcı tiplerini ayrıştırmak amaçlanmıştır. Bu sayede kütle içi ve kütle dışı erişilebilirlik kolaylaştırılmıştır.

İçerisinde alternatif birçok fonksiyon barındıran yapının ana sahası cepheden koparılarak, merkezde konumlandırılmış, bu sayede doğrudan ışık almak yerine çatıda tasarlanan ışıklıklar ile dolaylı, kontrollü ışık alması sağlanmıştır. Cephe çeperinde geniş fuaye alanları, antrenman salonları, fitness salonları, revir ve ofisler konumlandırarak doğal aydınlatma ve havalandırma ile sürdürülebilir mekanlar yaratılmıştır. Aynı zamanda bu mekanlar yine salon çeperinde açık mekan kullanımları ile desteklenerek alternatif kullanımlar sunmuş ve kitleyi peyzajın devamlılığı niteliğinde desteklemiştir.

Kütle plastiği ile kampüs genelinden ayrışan yapı, ana tasarım kararları, malzeme kullanımı ve kütle-peyzaj, kütle-topografya ilişkisi ile kampüsün parçasıdır. Ana alle ile kampüse bağlanan spor salonu yapısı devamında peyzajda yaratılan geniş boşluklar ile açık alan spor faaliyetleri kullanımını kullanıcısına sunmakta, kampüsün spor bölgesinde yer alan, inşa edilmesi planlanan ilk yapıyı oluşturmaktadır.

Konum/ Balıkesir-Bandırma

Yıl/ 2017

Alan/ 12.500 m²

Durum/ Yarışma-İhale aşamasında